Ewakuacja z podestów, suwnic, wózków

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Akty prawne, przepisy BHP
  2. Prezentacja i omówienie ŚOI – W (środków ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości)
  3. Przeglądy sprawności technicznej ŚOI (PN-EN 365:2006P Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości)
  4. ćwiczenia praktyczne

CENA

Od 700 zł od osoby w zależności od ilości zgłoszonych, zakresu szkolenia, czasu trwania, lokalizacji oraz dotychczasowej współpracy.

CZAS TRWANIA

Jeden dzień

TERMIN I MIEJSCE

Szkolenie realizujemy na obiektach wskazanych przez zleceniodawcę.
Terminy uzgadniamy z zainteresowanymi.

CO ZAPEWNIAMY

  • materiały szkoleniowe
  • sprzęt asekuracyjny i niezbędne wyposażenie na czas trwania kursu
  • instruktorów z wieloletnim doświadczeniem
  • certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodny z aktualnymi przepisami BHP i kształcenia w ramach MEN
  • doradztwo przy zakupach sprzętu specjalistycznego
  • zniżki w zaprzyjaźnionych sklepach specjalistycznych