Kurs instruktora rajdów przygodowych

Szkolenie jest adresowane do kadry rajdów przygodowych, organizatorów imprez „outdoor”, „team-building”, festynów i eventów, mobilnych parków linowych, torów przeszkód itp.

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie pracownika wysokościowego.

MIEJSCE

park linowy, sztuczna ścianka, obiekty urbanistyczne, obiekty terenowe

TERMIN

Terminy uzgadniamy bezpośrednio z zainteresowanymi

CENA

800 zł/os

dla grupy min. 3 osobowej

CZAS TRWANIA

2 dni

Program kursu:

Ramowy program poniżej. Możemy go zmodyfikować w porozumieniu ze zleceniodawcą aby uwzględnić specyfikę miejsca pracy.
Po ukończeniu kursu wystawiamy zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

Część teoretyczna:

 1. Regulacje prawne przepisy, normy;
 2. Podstawy metodyki pracy z klientem;
 3. Sprzęt asekuracyjno – zjazdowy: rodzaje, parametry, atesty;
 4. Teoria asekuracji;
 5. Organizacja stanowiska pracy, BHP;
 6. Kontrola, konserwacja i przechowywanie sprzętu asekuracyjnego;
 7. Sytuacje awaryjne: opuszczanie poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca wypadku i poszkodowanego, zasady współpracy ze służbami ratowniczymi, pierwsza pomoc – algorytmy postępowania (zaleca się aby kursanci ukończyli kurs pierwszej pomocy).
 8. Rajdy przygodowe – przykładowy scenariusz rajdu;
 9. Mobilne parki linowe – przykładowy scenariusz i projektowanie mobilnego parku w terenie.
 10. Część praktyczna jak w module I oraz:
 11. Budowa stanowisk asekuracyjnych i zjazdowych, ocena jakości punktów, sposoby ich łączenia, zabezpieczanie punktów z wykorzystaniem przedmiotów terenowych (drzewa, skały, obiekty urbanistyczne);
 12. Zakładanie instalacji linowych w miejscach trudno dostępnych;
 13. Techniki poruszania się przy użyciu lin poręczowych i lonży;
 14. Budowa tyrolek, mostów linowych, torów przeszkód i innych zadań linowych.

Część praktyczna:

 1. Podstawowe techniki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości;
 2. Podstawowe węzły stosowane podczas asekuracji i budowy instalacji linowych (ósemka, wyblinka, półwyblinka, kluczka, węzły samozaciskowe /prusik, francuz, bloker/, węzeł flagowy, podwójny zderzakowy, podwójny stoper, krawat, taśmowy równoległy, uszy królika);
 3. Budowa punktów i stanowisk asekuracyjnych (stanowiska: uszy królika, pajączek, motyl, z niezależnych taśm, samonastawne; łączenie punktów, przedłużanie i skracanie ramion stanowiska)
 4. Wspinaczka z górną i dolną asekuracją;
 5. Techniki zjazdu i wychodzenia po linie: obsługa przyrządów zjazdowo – asekuracyjnych, węzły i przyrządy samozaciskowe;
 6. Przygotowywanie, zwijanie oraz przenoszenie i przechowywanie liny;
 7. Sytuacje awaryjne – ćwiczenia praktyczne.