Zgłoszenia

Aby zapisać się na kurs, warsztaty lub obóz napisz do nas szkolawspinaniadireta@gmail.com . Należy podać rodzaj kursu/obozu, jaki Ciebie interesuje oraz termin.

Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzamy rezerwację miejsca i przesyłamy dodatkowe informacje dotyczące organizacji kursu oraz opłat.
Należy wpłacić zadatek 400 zł (100 zł w przypadku kursów ściankowych) lub całość opłaty, na nasze konto w celu ostatecznej rezerwacji miejsca.

Trzy tygodnie przed kursem/obozem należy wpłacić resztę kwoty. Jeśli z powodu ograniczeń losowych kurs nie będzie mógł się odbyć, ustalimy wspólnie inny dogodny termin kursu.

Andrzej Janka 931090 1375 0000 0000 3702 3960

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko, rodzaj kursu (szkolenia, obozu), termin.

Zadatek nie jest zwracany, ale istnieje możliwość przesunięcia go na inny termin do trzech tygodni przed imprezą. Dwa tygodnie przed imprezą należy wpłacić resztę kwoty.

Jeśli z powodu ograniczeń losowych kurs/szkolenie/obóz nie będzie mógł się odbyć, zadatek może zostać przesunięty na inny termin lub zwrócony.

Ważne informacje:

Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w kursie/obozie. W kursach i szkoleniach wspinaczkowych można wziąć udział od 16 roku życia. Na obozy dla dzieci i młodzieży zapraszamy od 7 roku życia.

WAŻNE: uczestnicy naszych szkoleń i obozów powinni przedłożyć opinię lekarza o braku przeciwskazań do aktywności fizycznej lub informacje o ograniczeniach. W przypadku braku takiego zaświadczenia uczestnik lub rodzic/opiekun będzie musiał podpisać odpowiednie oświadczenie. Bardzo zależy nam na Waszym bezpieczeństwie, dlatego prosimy o wszelkie informacje ograniczające Wasze możliwości. Większość ograniczeń zdrowotnych (astma, choroby układu krążenia, padaczka, cukrzyca, dysfunkcje ruchowe itd.) nie wykluczają Was ze wspinaczkowej przygody. My musimy posiadać wiedzę o Waszych możliwościach by móc odpowiednio przygotować program szkolenia.

Na kursach odbywających się za granicą trzeba mieć ubezpieczenie od akcji ratunkowych – polecamy Bezpieczny Powrót.