Zgłoszenia

Aby zapisać się na kurs, warsztaty lub obóz napisz do nas szkolawspinaniadireta@gmail.com . Należy podać rodzaj kursu/obozu, jaki Ciebie interesuje oraz termin.

Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzamy rezerwację miejsca i przesyłamy dodatkowe informacje dotyczące organizacji kursu oraz opłat.
Należy wpłacić zadatek 300 zł (100 zł w przypadku kursów ściankowych) lub całość opłaty, na nasze konto w celu ostatecznej rezerwacji miejsca.

Dwa tygodnie przed kursem należy wpłacić resztę kwoty. Jeśli z powodu ograniczeń spowodowanej epidemią Covid 19 kurs nie będzie mógł się odbyć, ustalimy wspólnie inny dogodny termin kursu.

Andrzej Janka 48 1140 2004 0000 3802 6162 2560

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko, rodzaj kursu (szkolenia, obozu), termin.

Zadatek nie jest zwracany, ale istnieje możliwość przesunięcia go na inny termin do trzech tygodni przed imprezą. Dwa tygodnie przed imprezą należy wpłacić resztę kwoty.

Jeśli z powodu ograniczeń spowodowanej epidemią Covid 19 kurs/szkolenie/obóz nie będzie mógł się odbyć, zadatek może zostać przesunięty na inny termin lub zwrócony.

Ważne informacje:

Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w kursie/obozie. W kursach i szkoleniach wspinaczkowych można wziąć udział od 16 roku życia. Na obozy dla dzieci i młodzieży zapraszamy od 8 roku życia.

WAŻNE: uczestnicy naszych szkoleń i obozów powinni przedłożyć opinię lekarza o braku przeciwskazań do aktywności fizycznej lub informacje o ograniczeniach. W przypadku braku takiego zaświadczenia uczestnik lub rodzic/opiekun będzie musiał podpisać odpowiednie oświadczenie. Bardzo zależy nam na Waszym bezpieczeństwie, dlatego prosimy o wszelkie informacje ograniczające Wasze możliwości. Większość ograniczeń zdrowotnych (astma, choroby układu krążenia, padaczka, cukrzyca, dysfunkcje ruchowe itd.) nie wykluczają Was ze wspinaczkowej przygody. My musimy posiadać wiedzę o Waszych możliwościach by móc odpowiednio przygotować program szkolenia.

Osoby biorące udział w naszych szkoleniach w Polsce ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 5000 zł.

Na kursach odbywających się za granicą trzeba mieć ubezpieczenie od akcji ratunkowych – polecamy Bezpieczny Powrót.