Szkolenia stanowiskowe i okresowe

  1. Celem szkolenia stanowiskowego jest przygotowanie pracowników do bezpiecznej pracy na konkretnym stanowisku (wskazanym przez zleceniodawcę) z zastosowaniem technik podtrzymywania i stabilizacji w pozycji roboczej oraz technik autoasekuracji podczas poruszania się się po konstrukcjach budowlanych z użyciem lonży i lin poręczowych.
  2. Szkolenia okresowe mają na celu przypomnienie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności zdobytej na wcześniejszych kursach wysokościowych.

CENA

Od 700 zł od osoby w zależności od ilości zgłoszonych, zakresu szkolenia, czasu trwania, lokalizacji oraz dotychczasowej współpracy.

CZAS TRWANIA

1 dzień

TERMIN I MIEJSCE

Szkolenie realizujemy na obiekcie szkoleniowym w Gnieźnie lub wskazanym przez zleceniodawcę.
Terminy uzgadniamy z zainteresowanymi.

CO ZAPEWNIAMY

  • materiały szkoleniowe
  • sprzęt asekuracyjny i niezbędne wyposażenie na czas trwania kursu
  • instruktorów z wieloletnim doświadczeniem
  • ubezpieczenie NW na czas kursu
  • certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodny z aktualnymi przepisami BHP i kształcenia w ramach MEN
  • doradztwo przy zakupach sprzętu specjalistycznego
  • zniżki w zaprzyjaźnionych sklepach specjalistycznych