Kurs do prac na wysokościach – dostęp budowlany

Kurs dla pracujących na rusztowaniach i konstrukcjach budowlanych z zastosowaniem technik podtrzymywania i stabilizacji w pozycji roboczej oraz technik autoasekuracji podczas poruszania się się po konstrukcjach budowlanych z użyciem lonży i lin poręczowych. Bezpieczna praca na dachach budynków – odśnieżanie dachów, montaż reklam itp. (praca w podparciu).

WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. ukończone 18 lat
  2. sprawność fizyczna
  3. brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na wysokości

CENA

Od 700 zł od osoby w zależności od ilości zgłoszonych, zakresu szkolenia, czasu trwania, lokalizacji oraz dotychczasowej współpracy.

CZAS TRWANIA KURSU

1-2 dn

TERMIN I MIEJSCE

Szkolenie realizujemy na obiekcie szkoleniowym w Gnieźnie lub wskazanym przez zleceniodawcę.
Terminy uzgadniamy z zainteresowanymi.

CO ZAPEWNIAMY

  • materiały szkoleniowe
  • sprzęt asekuracyjny i niezbędne wyposażenie na czas trwania kursu
  • instruktorów z wieloletnim doświadczeniem
  • ubezpieczenie NW na czas kursu
  • certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodny z aktualnymi przepisami BHP i kształcenia w ramach MEN
  • doradztwo przy zakupach sprzętu specjalistycznego
  • zniżki w zaprzyjaźnionych sklepach specjalistycznych

Kurs kończy się egzaminem w formie testu.