Kurs operatora sztucznych ścian wspinaczkowych

Kurs operatora ścianki wspinaczkowej przygotowuje kadry do obsługi obiektów (ścian) wspinaczkowych oraz do nadzorowania użytkowników tych obiektów celem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zadzwoń lub napisz po więcej informacji.

Cena kursu: 700 zł (dla KSG Direta 650 zł/os. Cena zawiera cały niezbędny sprzęt, materiały szkoleniowe, wstęp na sztuczną ściankę.

Miejsce: ścianki wspinaczkowe w Gnieźnie oraz w Poznaniu. Oczywiście możemy przeprowadzić szkolenie na dowolnej ściance w Polsce (tu do ceny należy doliczyć koszty naszego dojazdu).

Czas trwania: 2 dni

Terminy: szkolenia prowadzone są przez cały rok, a terminy można uzgodnić telefonicznie lub drogą mailową.

Wymagania:

 1. ukończone 18 lat;
 2. umiejętności asekuracji na wędkę; umiejętność asekuracji i wspinaczki z dolną asekuracją na drogach min. V w skali UIAA (wskazane ukończenie lub posiadanie umiejętności z programu kursów wspinaczki skalnej);
 3. Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu bez  posiadania ww umiejętności, ale wtedy czas trwania i cena jest do indywidualnego uzgodnienia;
 4. wpłata zaliczki w wysokości 200 zł celem rezerwacji miejsca oraz pozostałej kwoty na 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu
 5. Kurs kończy się egzaminem; po pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

PROGRAM

Część teoretyczna

 1. Budowa i rodzaje sztucznych ścian wspinaczkowych – producenci sztucznych obiektów wspinaczkowych, ceny, małe ścianki domowe, prezentacja fotograficzna różnych modeli ścianek
 2. Przepisy związane z budową, instalacją i eksploatacją ścian wspinaczkowych. – normy, atesty, ubezpieczenie, przeglądy techniczne
 3. Wyposażenie sztucznych ścian – liny, uprzęże, sprzęt asekuracyjny, spity, stanowiska, apteczka
 4. Obsługa techniczna ściany. Użytkowanie, przechowywanie i konserwacja sprzętu – dziennik sprzętu
 5. Obowiązki i uprawnienia operatora ściany wspinaczkowej. Zakres jego odpowiedzialności – polskie prawo – ustawa o sporcie (odpowiedzialność: instruktora wspinaczki, właściciela ściany).
 6. Informacje o kursach instruktorskich i trenerskich
 7. Zasady BHP podczas pracy na sztucznej ścianie. Strefy podwyższonego poziomu zagrożenia na ścianie wspinaczkowej. Regulamin sztucznej ściany
 8. Wypadek na ścianie. Rodzaje, przyczyny. Omówienie wybranych przykładów
 9. Pierwsza pomoc – omówienie najczęstszych wypadków, sposób udzielenia pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, powiadomienie odpowiednich służb
 10. Organizacja pracy przy imprezach masowych – imprezy dla firm, organizacja pracy – propozycje zabaw związanych ze wspinaniem poza ścianką
 11. Specyfika wspinania dorosłych i dzieci – oświadczenie rodziców, wzór
 12. Ubezpieczenie OC pracowników ścianki, obiektu
 13. Teoria asekuracji

Część praktyczna

 1. Sprzęt wspinaczkowy i asekuracyjny używany na ściance – liny, uprzęże, kaski, przyrządy asekuracyjne, karabinki, atesty
 2. Zasady asekuracji na wędkę – różne przyrządy, asekuracja ciężkich osób
 3. Zasady wspinania z dolną asekuracją – nauka wyłapywania odpadnięć (asekuracja dynamiczna i statyczna, budowa dolnych stanowisk)
 4. Zasady asekuracji przy bulderingu – spotowanie.
 5. Węzły – ósemka podwójna, kluczka, flagowy, stoper, półwyblinka, wyblinka, taśmowy równoległy, motyl, węzły samozaciskowe
 6. Techniki wychodzenia po linie, przyrządy samozaciskowe
 7. Zasady asekuracji podczas prac konserwacyjno – montażowych na ścianie wspinaczkowej (wymiana chwytów, kontrola i wymiana plakietek spitów i stanowisk)
 8. Przewiązywanie się w stanowisku po skończeniu drogi
 9. Najczęściej popełniane błędy w pracy operatora – zwrócenie uwagi na sprawdzanie węzłów, ósemek, zakręconych karabinków, zabezpieczenie węzłem wolnego końca liny
 10. Sytuacje awaryjne – rodzaje, postępowanie, ćwiczenia.

Po ukończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego wydajemy zaświadczenia poświadczające zdobycie kwalifikacji zawodowych na podstawie art. 117 Prawa Oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1148) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).