Kurs operatora parków linowych

Szkolenie jest adresowane do pracowników parków linowych, prowadzimy je zgodnie z normą

PN-EN 15567-2 Urządzenia sportowe i rekreacyjne – Tory linowe – Część 2: Wymagania dotyczące eksploatacji

pkt. 3.1 instruktor parku linowego
Osoba przeszkolona do podejmowania poniższych działań:

 1. udzielania informacji w celu zapewnienia właściwego użycia sprzętu i urządzeń
 2. sprawdzenia czy użytkownicy korzystają z właściwego sprzętu
 3. oceny zdolności osoby do pokonania toru testowego
 4. zapewnienia przestrzegania zaleceń bezpieczeństwa
 5. wezwania ratownika jeśli to niezbędne
 6. udzielania pomocy użytkownikom

pkt. 3.3 ratownik
Instruktor, który posiada umiejętności i kompetencje do bezpiecznego sprowadzania użytkowników na ziemię z dowolnego miejsca, dostępnego z systemem asekuracji, na torze linowym.(operator parku linowego), organizatorów imprez „outdoor”, „team-building”, rajdów przygodowych itp.

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie pracownika wysokościowego.

MIEJSCE

park linowy, sztuczna ścianka, obiekty urbanistyczne, obiekty terenowe

TERMIN

Terminy uzgadniamy bezpośrednio z zainteresowanymi

CENA

800 zł/os

dla grupy min. 3 osobowej

CZAS TRWANIA

2 dni

Program kursu:

Ramowy program poniżej. Możemy go zmodyfikować w porozumieniu ze zleceniodawcą aby uwzględnić specyfikę miejsca pracy.
Po ukończeniu kursu wystawiamy zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

Część teoretyczna:

 1. Regulacje prawne przepisy, normy;
 2. Podstawy metodyki pracy z klientem;
 3. Sprzęt asekuracyjno – zjazdowy: rodzaje, parametry, atesty;
 4. Teoria asekuracji;
 5. Organizacja stanowiska pracy, BHP;
 6. Kontrola, konserwacja i przechowywanie sprzętu asekuracyjnego;
 7. Sytuacje awaryjne: opuszczanie poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca wypadku i poszkodowanego, zasady współpracy ze służbami ratowniczymi, pierwsza pomoc – algorytmy postępowania (zaleca się aby kursanci ukończyli kurs pierwszej pomocy).

Część praktyczna:

 1. Podstawowe techniki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości;
 2. Podstawowe węzły stosowane podczas asekuracji i budowy instalacji linowych (ósemka, wyblinka, półwyblinka, kluczka, węzły samozaciskowe /prusik, francuz, bloker/, węzeł flagowy, podwójny zderzakowy, podwójny stoper, krawat, taśmowy równoległy, uszy królika);
 3. Budowa punktów i stanowisk asekuracyjnych (stanowiska: uszy królika, pajączek, motyl, z niezależnych taśm, samonastawne; łączenie punktów, przedłużanie i skracanie ramion stanowiska)
 4. Wspinaczka z górną i dolną asekuracją;
 5. Techniki zjazdu i wychodzenia po linie: obsługa przyrządów zjazdowo – asekuracyjnych, węzły i przyrządy samozaciskowe;
 6. Przygotowywanie, zwijanie oraz przenoszenie i przechowywanie liny;
 7. Sytuacje awaryjne – ćwiczenia praktyczne.