Kurs operatora ścianki wspinaczkowej

Termin najbliższego Kursu Operatora 22-23 listopada 2019, GOSIR Gniezno.

Kurs przygotowuje kadry do obsługi obiektów (ścian) wspinaczkowych oraz do nadzorowania użytkowników tych obiektów celem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Cena kursu:  500 zł/os. Cena zawiera – cały niezbędny sprzęt, materiały szkoleniowe, wstęp na sztuczną ściankę.

Zgłoszenia szkolawspinaniadireta@gmail.com tel. 693148200

Miejsce: ścianki wspinaczkowe KSG Direta

Organizatorzy

Kurs kończy się egzaminem; po pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Czas trwania: 2 dni

Terminy:   szkolenia prowadzone są przez cały rok, a terminy można uzgodnić telefonicznie lub drogą mailową.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat
 • umiejętności asekuracji na wędkę; umiejętność asekuracji i wspinaczki z dolną asekuracją na drogach min. V w skali UIAA (wskazane ukończenie lub posiadanie umiejętności z programu kursów wspinaczki skalnej)
 • wpłata zaliczki w wysokości 150 zł na 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu

Kurs kończy się egzaminem; po pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

PROGRAM:

Wykłady

 • Budowa i rodzaje sztucznych ścian wspinaczkowych – producenci sztucznych obiektów wspinaczkowych, przegląd oferty rynkowej, prezentacja fotograficzna różnych modeli ścianek
 • Przepisy związane z budową, instalacją i eksploatacją ścian wspinaczkowych. – normy, atesty, ubezpieczenie, przeglądy techniczne
 • Wyposażenie sztucznych ścian – liny, uprzęże, sprzęt asekuracyjny, punkty i stanowiska asekuracyjne, apteczka
 • Obsługa techniczna ściany. Użytkowanie, przechowywanie i konserwacja sprzętu – dziennik sprzętu
 • Obowiązki i uprawnienia operatora ściany wspinaczkowej. Zakres jego odpowiedzialności – aktualne akty prawne – ustawa o sporcie (odpowiedzialność: właściciela obiektu, instruktora, operatora). informacje o kursach instruktorskich i trenerskich
 • Zasady BHP podczas pracy na sztucznej ścianie. Strefy podwyższonego ryzyka. Regulamin obiektu.
 • Wypadki – rodzaje, przyczyny.
 • Pierwsza pomoc – omówienie najczęstszych wypadków, sposób udzielenia pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, współpraca ze służbami ratowniczymi
 • Organizacja pracy przy imprezach masowych – imprezy dla firm, organizacja pracy – propozycje zabaw związanych ze wspinaniem poza ścianką
 • Specyfika wspinania dorosłych i dzieci – dokumentacja.
 • Ubezpieczenia OC pracowników ścianki, obiektu, NW użytkowników.
 • Teoria asekuracji

Zajęcia praktyczne

 • Sprzęt wspinaczkowy i asekuracyjny używany na ściance – liny, uprzęże, kaski, przyrządy asekuracyjne, karabinki, oraz normy i atesty sprzętu.
 • Zasady asekuracji na wędkę (TR) – różne przyrządy, asekuracja ciężkich osób, asekuracja dzieci, obsługa przyrządów asekuracyjnych;
 • Zasady wspinania z dolną asekuracją – nauka wyłapywania odpadnięć (asekuracja dynamiczna, półdynamiczna i statyczna, budowa dolnych stanowisk)
 • Zasady asekuracji przy bulderingu – spotting.
 • Węzły – ósemka podwójna, kluczka, flagowy, stoper, półwyblinka
 • Techniki wychodzenia po linie, przyrządy samozaciskowe
 • Zasady asekuracji podczas prac konserwacyjno – montażowych na ścianie wspinaczkowej (wymiana chwytów, kontrola i wymiana plakietek spitów i stanowisk)
 • Najczęściej popełniane błędy w pracy operatora – zwrócenie uwagi na sprawdzanie węzłów, ósemek, zakręconych karabinków, zabezpieczenie węzłem wolnego końca liny
 • Sytuacje awaryjne – rodzaje, postępowanie, ćwiczenia.