Kurs wspinaczki na drogach ubezpieczonych

Kurs wspinaczki na drogach ubezpieczonych jest przeznaczony dla osób rozpoczynających przygodę ze wspinaczką w naturalnej skale, przygotowuje do wspinaczki „na wędkę” i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne.

Ta forma kursu cieszy się największą popularnością, korzystają z niej zarówno osoby, które nigdy nie miały do czynienia z tym pięknym sportem, jak i osoby, które mają już pewne doświadczenie wspinaczkowe zdobyte na sztucznych ściankach.

Ważne: instruktorzy zawsze dobierają drogi skalne do możliwości swoich kursantów.

Uczestnicy otrzymują program i zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora prowadzącego zajęcia.

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów/ – pobierz oświadczenie o bezpieczeństwie i zgodę rodziców

Miejsce i czas trwania kursu:

Skałki Jury Krakowsko – Częstochowskiej, Sokoliki k. Jeleniej Góry lub inne rejony po uzgodnieniu z zainteresowanymi. Czas trwania 4 dni (min. 3 dni w skałach), terminy uzgadniamy bezpośrednio z zainteresowanymi (szkolimy od kwietnia do października).

SPRAWDŹ TERMINY 🙂

Cena kursu 800 zł/os.

Zgłoszenia szkolawspinaniadireta@gmail.com  tel. 693148200

Zobacz też KURSY ZAGRANICZNE

PROGRAM KURSU:

  BLOK  I      TEORIA
 
 1. Rodzaje dyscyplin wspinaczkowych
 2. Historia wspinania – zarys (opcjonalnie)
 3. Rejony wspinaczkowe w Polsce i na świecie
 4. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
 5. Sprzęt (zastosowanie, parametry, atesty): uprzęże, liny i repsznury, ekspresy, taśmy, karabinki, przyrządy asekuracyjne, stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska), buty, akcesoria: magnezja, woreczek, pozostałe wyposażenie, ubiór – porady
 6. Teoria asekuracji, współczynnik odpadnięcia
 7. Skale trudności używane w skałkach, style wspinaczkowe
 8. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
  BLOK  II     WSPINACZKA SKAŁKOWA
 
 1. Omówienie szpeju niezbędnego na krótkich ubezpieczonych drogach
 2. Zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny,
 3. Wspinaczka na wędkę: obowiązki asekurującego i wspinacza, wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie automatów/półautomatów (grigri, click up, mega jull itp.); postawa asekurującego
 4. Wspinaczka z dolną asekuracją: obowiązki asekurującego i wspinacza, technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wyłapywanie lotów, postawa asekurującego, wzajemna kontrola
 5. Zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
 6. Przewiązywanie liny przez stanowisko/ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
 7. Wycof z drogi – z ringa/spita
 8. Zjazd w wysokim przyrządzie
 9. Buldering – zasady bezpieczeństwa, podtrzymywanie (spotting) bulderującego.
 10. Węzły: podwójna ósemka, kluczka, półwyblinka, flagowy. Zwijanie i przenoszenie liny.
 11. Nauczanie techniki wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała -pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna, zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
  BLOK  III      WSPINACZKA WIELOWYCIĄGOWA
 
 1. Omówienie szpeju niezbędnego na drogach wielowyciągowych, ergonomiczne ułożenie go w uprzęzy
 2. Wspinaczka drogą dwu – trzywyciągową, schemat wspinaczkowy
 3. Zagadnienia asekuracji, asekuracja na pośrednim stanowisku
 4. Zmiana na prowadzeniu.
 5. Węzły: wyblinka, flagowy, węzły zaciskowe (francuski, bloker, prusik), podwójny zderzakowy, taśmowy równoległy.
 6. Zjazdy na linie w wysokim przyrządzie
 7. Zjazd z pośrednim stanowiskiem.
 8. Sytuacje awaryjne – zgubienie HMSa, kubka, brak taśm i ekspresów
 9. Dodatkowe wyposażenie na drogach wielowyciągowych – porady